Савенков Т. И., Учет скидки приказчику в обществах потребителей - 1926

ш Ш ш Ш т. и. САВЕНКОВ Ш сс* ш ш -/13 УЧЕТ СКИДКИ ПРИКАЗЧИКУ В ОБЩЕСТВАХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Р у к о в о д с т в о д л я н и з о в ы х к о о п е р а т и в о в СОСТАВЛЕНО НА ОСНОВЕ ПОЛОЖЕНИЙ, П Р И Н Я Т Ы Х С Ч Е Т Н Ы М СОВЕЩАНИЕМ ПРИ СИБКРАЙСОЮЗЕ В МАЕ 1925 г. И З Д Я Н И Е С И Б К Р Я Й С О Ю З Я 1926 НОВОНИКОЛЯЕВСК

RkJQdWJsaXNoZXIy MTY3OTQ2