Смета доходов и расходов и раскладка уездного земского сбора по Новониколаевскому уезду на 1919 год - 1919

5 3 G c s o a . . . . . ■:■. ■ Ш . . . . . . ■£*.,,- -г-Щ, ■ , ■ i ' ~ - " ■ ' >•: ; , -. * - a -:,-.;• • . ' . r-. . ’ ;.V- ‘ л 1 /( * r ! ; • ^ ‘Л - ' vju ■ - j $ L ^ уг .' -,■ •; лТ. Шк ■ ДОХОДОВЪ и РАСХОДОВЪ и РАСКЛАДКА УЪЗДНАГО ЗЕМСКАГО СБОРА ПО Н О В О Н И К О Л А Е В С К О М У У Е З Д У - К А 1919 ГО ДЪ . ШЗ 0 GD Г. НОВОНИКОЛАЕВСК Ъ, Г О Р О Д С К А Я Т И П О Г Р А Ф 1 Я .

RkJQdWJsaXNoZXIy MTY3OTQ2