Сельско-хозяйственная хрестоматия Сибирского края_1926

СШШХОЪЯИСТВЕШЯ ХРЕСТОМАТИЯ СИБИРСК ГО КРА П о с о б и е д л я ' ш к о л к р е ­ с т ь я н с к о й м о л о д е ж и , п о п и т г ^ а м о т ы . п е р е д в и ж е к , с о з п а р т ш к о ; , 1-й и 18-й сту п е н и , с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х к р у ж к о в , и з б - чнтэт леи. НОВОСИБИРСК • 1 0 ) 1 , 6 , . /

RkJQdWJsaXNoZXIy MTY3OTQ2