Сибирские огни, 1985, № 2

:■■' ■'.':,• ■ ' •"■■'■■•' і ■■': ' '• • • ; • .А ^к’ ■. ,•■ . V ■, • . V , 'ѵ: .. : . ■ • .. .-. .'• : , •> '>./ і.-ь^ 'к*. /■ , . , ■* л ■; 6' '. -і)іѵ‘л;:ѵ;ж.ѵ, . і! ■: у .^;1 ѵл'; . , ь- ■’ . :: 6^

RkJQdWJsaXNoZXIy MTY3OTQ2