Обский кооператор, 1919, № 10-12

Л И З Д Я Н 1 Е ! 8 |Коспоретнв№ь „ 0 БСК 1 Й КООПЕРАТОРЪ“. Годъ и “U WfflV№$ № 10-11-12. С О Д Е Р Роль каоперащи вь ртэрб'.- швнЛи оче’редныхъ экоксми -:есжйк1) задачъ. А. Струвэ. Отступать и, и борс тсья? ■С Н. Тотери«. По району союза. К Лаврангьезъ. рбзор'ь неспора‘ ивной пе Ьти. £опейчу сбережешь, рубль геряашь (стих). Не-дым;* Ж А Н I Е: 6. Изъ хомута да вновь хоиугь (басня). 7. Изъ ^ ^ ^ V' б. КорАсшз.^^^^ с^е>й^ k1" $з0$(^)бщ*ОЙф М.ТзЬу по № Л'«4’ ¿i 2} FT 3) Да .. «¡в -сиЙе^б Изъ миракооперзщи: 1) По Сибири 2) По Россти; 3) За­ границей. - и л

RkJQdWJsaXNoZXIy MTY3OTQ2