Сибирские огни, 1985, № 1

:■■' ■'.':,• ■ ' •"■■'■■•' і ■■': ' '• • • ; • .А ^к’ ■ . ,•■ . V ■, • . V , 'ѵ: .. : . ■ • .. .. . - . . ' • : , •> ' > . / і.-ь^ 'к*. /■ , . , ■* л ■; 6' '. -і)іѵ‘ л;:ѵ;ж.ѵ, . і! ■: у .^;1 ѵл'; ., ь- ■’ . :: 6^

RkJQdWJsaXNoZXIy MTY3OTQ2