Основные положение ген. плана развития нар. хоз. Сиб. края 1926-27 - 1940-41 г.г. - 1927

ь& ъ з ь 7 5 2 О П рол вГг*отар арии НА ПРАВАХ РУКОПИСИ. ш ш план КОСПШОГКМ © « в т и ш у щ ш ш ш а ц а д а Г Е Н Е Р АЛЬНО ГО ПЛ АН А РНЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ■ ■ СИБИРСКОГО КРАЯ ■ ■ т ^ ш х ,

RkJQdWJsaXNoZXIy MTY3OTQ2